Bukken, tillen, zitten, lopen. Het zijn dagelijkse activiteiten waar niemand eigenlijk bij stil staat. Tenzij
er klachten ontstaan. Spierstijfheid, beven, voorovergebogen lopen met schuifelende pasjes … Dan
blijkt het de ziekte van Parkinson te zijn. Een oefentherapeut Cesar of Mensendieck is deskundig op
het gebied van houding en bewegen. De oefentherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van
mensen met een chronische aandoening, zoals de ziekte van Parkinson.

De ziekte van Parkinson begint meestal op latere leeftijd en wordt vooral gekenmerkt door een
steeds toenemende beperking van het bewegen en stoornissen in de mentale functies.
De ziekte van Parkinson ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in een bepaald deel van de
hersenen. Deze cellen produceren de stof dopamine. Dopamine is een 'neurotransmitter', een stof
die nodig is om signalen door te geven van de ene hersencel naar de andere. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine. Daardoor wordt onder meer de aansturing van de
spieren bemoeilijkt. De oorzaak van de ziekte van Parkinson is niet bekend. Ook zijn er geen medicijnen die de natuurlijke
aanmaak van dopamine kunnen herstellen. Daardoor is genezing van de ziekte niet mogelijk en is
medicatie gericht op bestrijding van de symptomen.

Klachten

Veel patiënten lopen voorovergebogen, met kleine schuifelende pasjes. Gewone automatische
handelingen zoals voeten vegen, aankleden, opstaan vanuit een stoel en het omdraaien in bed
kosten vaak heel veel moeite. Ook het evenwicht is niet meer vanzelfsprekend, vooral wanneer
meerdere taken tegelijk uitgevoerd moeten worden. Veel patiënten vallen regelmatig. Andere
bekende motorische verschijnselen van Parkinson zijn beven (de tremor), pijnlijke spierstijfheid,
bewegingstraagheid, freezing en een starre gezichtsuitdrukking (het maskergelaat).
Wat kan een oefentherapeut Cesar of Mensendieck u bieden?
Een oefentherapeut Cesar of Mensendieck is deskundig op het gebied van houding en bewegen. De
oefentherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een chronische aandoening,
zoals de ziekte van Parkinson. Door middel van een specifiek Parkinson onderzoek analyseert de
oefentherapeut samen met u welke problemen er zijn. Daarna wordt een behandelplan opgesteld,
zodat uw problemen effectief worden aangepakt, u zich gemakkelijker gaat bewegen en beter in
balans komt. Hierdoor bent u beter in staat om zelfstandiger en veiliger deel te nemen aan het
maatschappelijk leven (werk, hobby’s, recreatieve activiteiten, sociale relaties).

ParkinsonNet

Oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de
ziekte van Parkinson, zijn aangesloten bij ParkinsonNet. ParkinsonNet is een landelijk netwerk
waarbij meer dan 2000 zorgverleners zijn aangesloten. Naast oefentherapeuten zijn dit bijvoorbeeld
neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen.

Persoonlijke begeleiding
De therapie wordt altijd aangepast aan uw persoonlijke situatie en hulpvraag. U kunt daarbij
denken aan:
– Het verbeteren van het lopen: starten, stoppen en het lopen zelf
– Het verbeteren van uw evenwicht
– Verminderen neiging tot vallen
– Het veilig en zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van transfers* in uw dagelijkse Leefomgeving
– Het verminderen van de pijn en stijfheid in uw spieren
– Het verbeteren van coördinatie en spierkracht
– Het verbeteren van uw lichaamshouding, conditie en ademhaling
– Het verbeteren van handvaardigheden
* met transfers worden o.a. bedoeld: opstaan, gaan zitten, in of uit bed komen en
omdraaien

Groepsbehandeling
De keuze van groepsbehandeling of individuele behandeling is afhankelijk van uw
problemen, wensen en mogelijkheden. Wanneer persoonlijke doelen bij u centraal staan,
zoals het verbeteren van uw houding of transfers, is individuele behandeling het meest
geschikt. Bij algemene doelen zoals het werken aan uw conditie, is oefentherapie (of
hydrotherapie) in groepsverband een goede keuze. In een groep ontmoet u andere mensen
met de ziekte van Parkinson. Oefenen in groepsverband werkt vaak extra motiverend.

Verwijzing en vergoeding
Wilt u in aanmerking komen voor een chronische verwijzing, die vergoed wordt vanuit de
basisverzekering, dan heeft u een verwijzing nodig van een specialist. Vervolgverwijzingen
kunt u via de huisarts aanvragen.