Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door de aandoening waarbij de slagaders in het lichaam vernauwd zijn. Treedt deze vernauwing op in de benen dan kunnen mensen Claudicatio Intermittens (Etalagebenen) ontwikkelen. 

Ontstaansmoment
De vernauwing komt door verkalking van het bloedvat dat bloed van het hart naar de spieren toe leidt. De spieren krijgen hierdoor te weinig zuurstof waardoor inspanning moeilijk vol te houden is.
Zoals de cijfers hieronder tonen, blijkt dat etalagebenen zich met name uiten boven het 50ste levensjaar. Roken (nummer 1 risicofactor) en te weinig lichamelijke beweging zijn enkele factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen van PAV.
Van de 55-plussers is de schatting dat 3% last heeft van PAV. In de categorie 70-plussers stijgt het percentage fors, de schatting ligt hier op 14%.

Symptomen
Tijdens het lopen of andere fysieke activiteiten kunnen klachten in de beenspieren optreden. Deze klachten uiten zich in heftige pijn, verkrampend gevoel en/of een doof gevoel in de beenspieren.
Door kort te pauzeren, vaak niet langer dan 5min, nemen de klachten af en kan de activiteit worden voortgezet.
In een ver gevorderd stadium van de klachten is het zelfs mogelijk dat bepaalde delen van het lichaam, bijvoorbeeld de tenen, dusdanig onvoldoende bloedtoevoer krijgen dat afsterven dreigt. Tijdig klachten en symptomen onderkennen is van groot belang bij PAV.

Behandeling
De fysiotherapeutische behandeling is zo simpel als het lopen vaak moeilijk is. Uit meerdere studies komt naar voren dat gesuperviseerde looptherapie (GLT) een effectieve behandeling is voor patiënten met PAV.
Een verwijzing van huisarts of vaatchirurg is noodzakelijk om onder andere de ernst van de vernauwing goed in kaart te hebben.
Onder begeleiding van een bij het ClaudicatioNet aangesloten therapeut gaat u aan de slag om de pijn tijdens het lopen, de loopafstand en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit wordt gedaan aan de hand van looptherapie, krachtoefeningen en waar mogelijk andere vormen van conditietraining. Het doel is u fysiek actiever te krijgen en dit doel is alleen gezamenlijk te behalen. Het GLT-Traject en leefstijlbegeleiding duurt 1 jaar. De eerste maanden zal het contact met de fysio bestaan uit 2-3 sessies per week. Het doel is u zo zelfstandig mogelijk maken in dagelijkse activiteiten zodat u zelf aan de slag kan.