Acuut meniscusletsel

De meniscus, gelegen in het kniegewricht, is een kraakbeenschijf en functioneert als een soort schokdemper in de knie. We hebben een mediale (binnenste) en een laterale meniscus (buitenste). Naast het verwerken van de schokbelasting zorgt het ook voor een beter congruentie van het gewricht en geeft het de hersen informatie over de stand van het gewricht (propriocepsis).

Ontstaansmoment
Het acute meniscusletsel ontstaat meestal bij het verdraaien van de knie na een 1-benige beweging.
Als de klachten geleidelijk ontstaan is er mogelijk sprake van degeneratief meniscusletsel.

Symptomen
– Knie wordt binnen enkele uren na het trauma dik
– Pijn (binnen of buitenkant van de knie, zegt niet altijd iets over welke meniscus is aangedaan)
– Bewegingsbeperking door het vocht
– In sommige gevallen “zit de knie op slot “, dan zit er een deel van de meniscus klem in het gewricht
– Pijn bij dagelijkse activiteiten als lopen, traplopen en hurken

Behandeling
In de eerste fase is de behandeling gericht op het weer ‘rustig‘ worden van de knie. Dat wil zeggen dat het vocht weer uit de knie moet en daardoor de bewegelijkheid weer toeneemt. Indien er sprake is van goede mobiliteit wordt er gestart met oefentherapie voor een periode van 3 maanden. De oefentherapie bestaat uit krachttraining, stabiliteitstraining, proprioceptieve training en fietsen. Dit fietsen is noodzakelijk om de synoviaal vloeistof (vloeistof in de knie met voedingsstof voor het gewricht) weer in gezonde conditie te krijgen. Indien er na 3 maanden nog klachten aanwezig zijn volgt een consult bij de orthopeed en wordt daar het verder te volgen beleid bepaalt.