Voorste kruisband

De kruisbanden bevinden zich centraal in het kniegewricht. We hebben een voorste (VKB) en een achterste kruisband (AKB). De belangrijkste functie van de kruisbanden is het verzorgen van de stabiliteit in de knie. De voorste kruisband zorgt voor de voor-achterwaartse stabiliteit van de knie, hierbij remt de vkb de beweging naar voren toe van het onderbeen t.o.v. het bovenbeen.

Ontstaansmoment
Voorste kruisband letsel komt vooral voor bij sporten waarbij veel richtingsveranderingen nodig zijn (voetbal, hockey, handbal etc) en is in veel gevallen een non-contact trauma.
Het letsel kan op meerdere manier ontstaan waarbij vaak sprake is van een van de volgende trauma’s:
-De knie zakt naar binnen terwijl de heup naar  buiten draait. Hierdoor maakt het onderbeen een ongewone draai naar buiten toe gepaard gaande met X-stand van de knie. Dit trauma staat ook wel bekend als: Valgus-exotratie trauma
-Het onderbeen draait naar binnen tov van het bovenbeen
-Een ernstige overstrekking van het kniegewricht: ook wel Hyperextenise genoemd.

Symptomen
– Door de knie zakken/instabiel gevoel (giving way)
– Zwelling (meestal een bal vocht boven de knieschijf, dit vocht is niet goed verplaatsbaar)
– Pijn

Behandeling
Om een ruptuur van de voorste kruisband te diagnosticeren is beeldvormende diagnostiek nodig. Middels een MRI kan duidelijk in kaart worden gebracht wat het exacte letsel is.
Afhankelijk van de klachten en het gewenste niveau van participatie wordt de keuze gemaakt voor een conservatief beleid of een operatie. In beide gevallen zal er een lang traject volgen met oefentherapie gericht op het verbeteren van stabiliteit, kracht, propriocepsis en uithoudingsvermogen. In de laatste fase van de revalidatie wordt er ook sportspecifiek getraind. Het hele traject kan in totaal een jaar duren.