Frozen shoulder

Het schoudergewricht bestaat uit een kop en een kom en is omgeven door het gewrichtskapsel. Het gewrichtskapsel is vastgehecht aan de botstukken die tot het schoudergewricht behoren en heeft als functie de bewegingen in de schouder op te vangen zodat de schouder niet uit de kom schiet. Bij een frozen shoulder (bevroren schouder) is het gewrichtskapsel ontstoken. Dit kan verdikking en verkorting van het gewrichtskapsel geven waardoor pijn en langdurige schouderklachten kunnen ontstaan. 

Ontstaansmoment
De oorzaak van een Frozen sholder is niet altijd te herleiden. Het kan spontaan ontstaan, maar ook door een trauma of operatie. Een Frozen shoulder komt vaker voor bij Vrouwen tussen 40 en 60 jaar, mensen met diabetes (suikerziekte) en bij mensen met hart- en vaatziekten. 

Symptomen
– Pijn die zeurend, stekend, continu of aanvalsgewijs kan optreden. De pijn zit vooral aan de voorkant van de schouder en in de bovenarm.
– Bewegingsbeperkingen van de schouder en de arm in alle richtingen.

Behandeling
Het verloop van een frozen sholder gaat in 3 fases:
– Fase 1: de ‘verstijvende’ fase, deze duurt 6 weken tot 9 maanden. Dit is de fase waarin de pijn toeneemt en de beweeglijkheid afneemt.
– Fase 2: de ‘bevroren’ of ‘frozen’ fase, deze duurt 4 tot 12 maanden. Dit is de fase waarin de pijn langzaam minder wordt en de stijfheid gelijk blijft.
– Fase 3: de ‘ontdooiende’ fase, deze duurt 5 maanden tot 2 jaar. Dit is de fase waarbij de bewegingsvrijheid weer langzaam toeneemt tot (nagenoeg) normaal. 

Ongeveer één op de twintig mensen met een frozen shoulder houdt ook na de laatste fase langere tijd een pijnlijke en stijve schouder.
Fysiotherapie zal bestaan uit het bewegen van de arm binnen de pijngrens en oefenen van de spierkracht. Vooral in de laatste fase is het belangrijk de beweeglijkheid te optimaliseren en d.m.v. oefenen de controle over de bewegingen en de kracht weer op te bouwen onder fysiotherapeutische begeleiding.