Fysiotherapie

Onder fysiotherapie verstaan wij de algemene behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat.

Manuele therapie

Manuele therapie is een behandelmethode die direct inwerkt op de gewrichten en wordt toegepast bij klachten aan gewrichten, spieren en/of zenuwen.

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut richt zich op zowel mannen als vrouwen met problemen in het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem.

Fysio fitness

Bij Fysiocentrum Ederveen kunt u sporten onder fysiotherapeutische begeleiding van een van onze professionals.

Revalidatie

Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden bij mensen met blijvend of langdurig lichamelijk letsel of met een functionele beperking.

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie richt zich op de behandeling van klachten die met spanning, stress of onbegrepen lichamelijke klachten te maken hebben.

Echografie

Echografie is een beeldvormend onderzoek dat gebruikt wordt in het onderzoek naar de oorzaak van pijnklachten van bijvoorbeeld pezen, spieren en gewrichtsbanden.

Claudicatio

Claudicatio intermittens is een vaatziekte waarbij vernauwingen (slagaderverkalking) van de bloedvaten in en naar de benen centraal staan.