Tel: 0318-830381 | E-mail: info@fysiocentrum-ederveen.nl

Dry Needling

Dry needling is een behandelmethode die wordt toegepast bij de behandeling van myofasciale problemen; stijfheid en pijnklachten in de spieren. Kenmerkend voor deze problematiek zijn de “myofasciale triggerpoints”: zeer drukgevoelige plekken in de spieren.
Een patiënt met myofasciale pijn heeft last van acute of zelfs chronische pijnklachten, die vaak gepaard gaan met stijfheid of daadwerkelijke bewegingsbeperking. Wanneer de spieren te gespannen of om welke reden dan ook overbelast zijn kunnen zich pijnlijke verharde plekken vormen; de triggerpoints. De spierproblemen kunnen vaak door een dry needling therapeut worden verholpen. Het aandrukken van een triggerpoint wekt meestal dezelfde pijn op als waar de patiënt over klaagt, die pijn is daarom ook heel herkenbaar voor de patiënt. Niet alleen geeft dit aandrukken lokale pijn maar ook pijn in verder gelegen gebieden. Deze pijngebieden worden ook wel reffered pain patterns genoemd.
Bij dry needling gaat de therapeut door middel van palpatie op zoek naar de triggerpoints. Hij prikt het trigger point aan met een dunne, niet-holle naald. Hierdoor wordt een reflex opgewekt, ook wel “twitch respons” genoemd; de spier zal zich kort samentrekken en daarna ontspannen (‘deactiveren’). De klachten kunnen in relatief korte tijd verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Van groot belang is dat klacht onderhoudende factoren door de patiënt worden opgemerkt en herkent, zodat herhaling van de overbelasting in de toekomst kan worden voorkomen.
Dry needling is geen acupunctuur en heeft in tegenstelling tot acupunctuur geen energetisch kader, er wordt geen gebruik gemaakt van meridianen om de aanprikpunten te bepalen.
De behandelmethode is in 2007 door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) erkent en word dan ook door vele zorgverzekeraars vergoed.