Terug naar specialisaties

E

Wanneer de dagelijkse activiteiten niet meer lukken zoals u graag zou willen, kan ergotherapie iets voor u betekenen. Ergotherapie maakt het mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in uw eigen omgeving.

Een ergotherapeutische behandeling kan bestaan uit:
> Oefeningen op basis van een persoonlijk behandelplan
> Leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
> Het inzetten van een hulpmiddel en eventueel de aanvraag hiervan bij zorgverzekering of WMO-loket van de gemeente
> Het aanpassen van een activiteit of de omgeving thuis, op werk of op school
> Geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

Wij kijken vooral naar wat u nog wél kan. We onderzoeken samen waar u tegenaan loopt en kijken met u mee in de thuissituatie of bijvoorbeeld op het werk. Op basis daarvan krijgt u advies en gaat u trainen op zo’n manier zodat u de dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kunt u bijvoorbeeld denken aan: zelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, boodschappen doen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten, familie of vrienden bezoeken en spelen.

De behandeling van een ergotherapeut is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. U krijgt vanuit de basisverzekering 10 uren behandeling van de ergotherapeut. Dit gaat wel eerst ten koste van uw eigen risico (vanaf het 18e levensjaar). Naast de 10 uren in het basispakket kunt u zich aanvullend verzekeren voor ergotherapie, er wordt dan geen beroep gedaan op uw eigen risico. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig voor de ergotherapie, u kunt dus zelf een afspraak maken.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 0318-830381 of stuur een e-mail naar: info@fysiocentrum-ederveen.nl.

Onze ergotherapeut:

Joanne Visser