E

rgotherapie helpt u wanneer u – door lichamelijke of psychische beperkingen – problemen heeft bij het uitvoeren van uw dagelijkse handelingen en activiteiten. Samen met u kijkt de ergotherapeut naar wat u belangrijk vindt en zoekt naar mogelijkheden en aanpassingen. Vervolgens wordt samen met u een plan op maat opgesteld. Ergotherapie adviseert, traint, coacht en geeft voorlichting om de praktische belemmeringen zoveel mogelijk te verminderen. De behandeling kan plaatsvinden op de ergotherapiepraktijk of op een plek waar de problemen zich voordoen, bijvoorbeeld thuis, op het werk, school of in de sportclub. Ergotherapie is er voor iedereen: kinderen, volwassenen en ouderen. Daarnaast kan een ergotherapeut ook mantelzorgers voorlichten over hoe zij op een duurzame manier voor hun naasten én zichzelf kunnen zorgen. Wanneer u in behandeling bent bij de ergotherapeut werkt zij veel samen met andere zorgverleners, zoals uw fysiotherapeut, thuiszorg en uw huisarts.

Ergotherapie is gericht op het bevorderen of herstellen van uw zelfredzaamheid. De ergotherapeut leert u hoe u een activiteit anders uit kunt voeren óf een hulpmiddel kunt gebruiken zodat u zoveel mogelijk activiteiten weer (zelf) kunt uitvoeren.

Ervaart u een belemmering of moeite met het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten en handelingen? Dan kunt u een ergotherapeut inschakelen. U kunt bij dagelijkse activiteiten en handelingen bijvoorbeeld denken aan zaken in het huishouden en uw persoonlijke verzorging, maar ook in het uitvoeren van uw werk, studie of uw hobby’s. U kunt ook altijd bij ons terecht voor vragen over valpreventie, woning- en/of werkplekaanpassingen, thuisrevalidatie en advies over de aanvraag en het gebruik van hulpmiddelen.

Heeft u last van chronische klachten zoals pijn of vermoeidheid? Ook dat kan ergotherapie u verder helpen met omgaan met uw klachten en energiemanagement.

Iedereen heeft recht op ergotherapie, daarom is de behandeling van een ergotherapeut opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. U krijgt vanuit de basisverzekering 10 uren behandeling van de ergotherapeut. Dit gaat natuurlijk wel eerst ten koste van uw eigen risico (vanaf uw 18e levensjaar). Naast de 10 uren in het basispakket kunt u zich aanvullend verzekeren voor ergotherapie, er wordt dan geen beroep gedaan op uw eigen risico. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig voor de ergotherapie, u kunt dus zelf een afspraak maken.

Meer informatie? Bel: 0318 830 381

Onze ergotherapeut:

Joanne van Roekel