Hyperventilatie

Bij hyperventilatie is er sprake van een fors versnelde ademhaling. 

Ontstaansmoment
Dit hangt vaak samen met zaken als angst, stress, oververmoeidheid, overbelasting of paniek. Daarnaast is het ook mogelijk dat hyperventilatie uitsluitend als gevolg van verkeerde ademgewoonten optreedt. Als laatst kan te snel en vrijwel zonder pauzes praten ook zorgen voor hyperventilatie klachten. 

Symptomen
De volgende symptomen, vaak als beangstigend ervaren, kunnen optreden bij hyperventilatie, maar hoeven niet altijd aanwezig te zijn:
– Benauwdheid
– Duizeligheid
– Tintelingen
– Droge mond
– Hartkloppingen
– Pijn op de borst
– Misselijkheid
–  
Hoofdpijn

Behandeling
Omdat de oorzaken vaak multifactorieel zijn zal met name de psychosomatisch fysiotherapeut ingeschakeld worden om op lichamelijk, mentaal en sociaal gebied in kaart te brengen waardoor uw klachten in stand gehouden worden.
U krijgt handvatten aangereikt hoe u met deze factoren kan omgaan. Ontspanning is een hele belangrijke factor in het verminderen van de klachten. Middels tips en oefeningen leert u hoe u dit het beste aan kunt pakken.
Verder leert u met o.a. ademhalingsoefeningen een aanval te voorkomen of te bestrijden.

Nota bene: voorheen werd de tip gegeven om in een plastic zakje te gaan ademen. Dit idee is achterhaald en wordt afgeraden.