Wanneer slapen niet meer vanzelfsprekend is.

Hoe ziet een gezonde slaap eruit?
De slaapbehoefte van ieder mens varieert en niemand slaapt precies volgens
‘het boekje’. Maar recente wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat tussen de 7 tot 8 uur slaap
gezond is met per nacht 4 of 5 slaapcycli van ongeveer 1,5 uur. Een gezonde nachtrust ziet er als volgt uit:

Wakker: het is normaal dat u enkele keren in de nacht kort wakker wordt.
REMslaap: dit is de droomslaap waarbij uw ogen snel bewegen, de hersen-, hart- en ademactiviteit hoog
zijn en de spieren volledig ontspannen zijn.
De REM-slaap is o.a. belangrijk voor mentaal herstel.
N1: lichte slaap, hier kunt u nog makkelijk ontwaken, uw lichaam en geest gaan ontspannen.
N2: lichte slaap, u kunt al moeilijker ontwaken, uw hersenactiviteit vertraagt maar kent nog korte
momenten van activiteit.
N3: diepe slaap, trage hersengolven, hersen-, hart- en ademactiviteit zijn op het laagste niveau, u
ontwaakt moeilijk en bij ontwaken treedt desoriëntatie op. De diepe slaap is o.a. belangrijk voor
lichamelijk herstel.

Slaapoefentherapie voor een brede kijk op uw nachtrust
De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of
slaap tekortkomt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel,
denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem.
Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten,
diabetes type II, overgewicht, alzheimer, borstkanker, chronische pijn, angst, depressie en
(verkeers)ongevallen.

De focus van de slaapoefentherapie
Heeft u moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of combinaties hiervan? Heeft u
slaapritmeproblemen, kunt u moeilijk naar bed gaan of heeft u behoefte aan lang uitslapen? Slaapt u te
vaak, te lang of te kort? Heeft u last van vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid,
concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren,
dan kunt u baat hebben bij de behandeling door een slaapoefentherapeut. Ook bij
verslavingsgevoeligheid, meer eten, dikker worden, angsten, depressie, verminderde weerstand, toename
van pijnklachten, hoofdpijn, stress, ontstekingen kunnen slaapproblemen een onderliggende factor zijn.
Met slaapproblemen naar de oefentherapeut Cesar of Mensendieck?
Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Een oefentherapeut helpt mensen door middel
van bewustwording en gedragsverandering. Oefentherapeuten behandelen slaapproblemen als een
onderdeel van uw algemeen dagelijks functioneren en andere klachten die overdag een rol spelen. De
therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en is voor u direct toepasbaar. Kwaliteit
wordt gewaarborgd doordat oefentherapeuten kwaliteit geregistreerd zijn, aangesloten zijn bij de
beroepsvereniging (V-vorm) en zij een gedegen scholing gevolgd hebben om zich te bekwamen in het
behandelen van slaapproblemen.