Spanningsgerelateerde klachten/ psychosomatische klachten

Spanning gerelateerde klachten zijn lichamelijke klachten die te maken hebben met mentale spanning of stress. Dit noem je ook wel psychosomatische klachten. Kenmerkend is dat deze klachten vaak langdurig aanwezig zijn of regelmatig weer opkomen. 

Ontstaansmoment
De klachten ontstaan als het lichaam of de geest na inspanning (van welke aard dan ook), niet voldoende tijd en ruimte krijgt om te herstellen. Er ontstaat een disbalans in lichaam, geest en leefomgeving. Dit kan zorgen voor een breed scala aan klachten (zie symptomen). Is er na uitvoerig medisch onderzoek uitgesloten dat er een lichamelijke aandoening aan ten grondslag ligt, dan worden dit SOMATISCH ONVERKLAARBAAR LICAMELIJKE KLACHTEN (SOLK) genoemd. 

Symptomen
– Pijn die door het hele lichaam aanwezig kan zijn. Veel voorkomende locaties van spanningsklachten zijn het hoofd, de nek, rug, bekken, maag/darm en buik
– Onverklaarbare spier- en gewrichtspijn
– U kunt zich extreem moe voelen
– Na langdurig onder spanning gestaan te hebben, is het heel moeilijk geworden om te ontspannen
– Benauwdheidsklachten/ moeite met ademhalen/ een drukkend gevoel op de borst/ hartkloppingen
– U voelt zich lusteloos, prikkelbaar, onrustig of gejaagd
– U voelt zich angstig en onzeker
– U bent somber en piekert veel
– U heeft last van concentratieproblemen
– U slaapt slecht of juist overmatig veel

Behandeling
Aan het begin van de behandeling zullen de klachten onderzocht en geanalyseerd worden.
Aan de hand hiervan wordt bekeken welk deel van de klachten een puur lichamelijke aanpak behoeft (bijv. aanwezige spierknopen/triggerpoints in de spieren, houdingsproblematiek etc.). Is de verwachting echter dat deze bevindingen ontstaan zijn vanuit mentale, psychologische of sociale spanningsfactoren, dan zal de psychosomatisch therapeut eerst daarmee met u aan de slag gaan. Het idee hierachter is dat we beter de oorzaak dan de symptomen aan kunnen pakken, omdat hiermee terugkeer van klachten voorkomen kan worden.
De behandeling is gericht op het omgaan met, of reduceren van in stand houdende factoren. Dit kan middels lichaamsgerichte therapie zoals ontspannings- en ademhalingsoefeningen, beweeginterventies of elementen uit de psychomotorische therapie. Ook kan de aanpak meer mentaal zijn, waarbij er gebruik gemaakt wordt van ACT, Cognitieve Gedragstherapie en andere technieken.
Per individu wordt gekeken welke behandeling het beste aansluit.