Terug naar specialisaties

W

e zijn gemiddeld 260 dagen per jaar aan het werk. Werken is vaak een groot of belangrijk onderdeel van het leven. 42% van de werknemers heeft een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Dit betekent dat 42% van de werknemers verzuimt of (mogelijk) uitvalt vanwege fysieke klachten door het werk. 34% van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden voor verzuim. Veel van dit verzuim is te voorkomen door bewust om te gaan met de werkhouding, manier van werken en de werkomstandigheden.

Vanuit FCE bieden wij verschillende opties aan om jouw werkplek of die van jouw werknemers te onderzoeken en beoordelen. Zit de bureaustoel nog goed? Hoe zijn de tiltechnieken? Hoe wordt de werkdruk ervaren? Hoe is de houding van het lichaam tijdens het werk? Wij onderzoeken hoe de mensen in het werkveld te werk gaan en doen dit met behulp van gevalideerde meetmethoden.

Werkplekonderzoek ter preventie
Het is mogelijk om bij de werknemers een algemene check te doen om te zien hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en of zij ergens tegenaan lopen. Op basis van deze check kunnen er (kleine) aanpassingen aan de werkplek worden gedaan.

Is er sprake van fysieke klachten?
Fysieke belasting op het werk kan leiden tot klachten aan het lichaam en soms zelfs tot uitval van de medewerker. In dit geval is het mogelijk om een uitgebreider onderzoek te doen bij de betreffende werknemer(s). Hiermee zoeken we naar wat de klachten en de oorzaken hiervan zijn. Daarnaast kijken we naar de werkzaamheden van de werknemer(s). Op basis hiervan stellen we een risicoanalyse op met daarbij adviezen en mogelijke aanpassingen Op basis van deze onderzoeken kunnen wij ook een workshop ergonomisch werken aanbieden. De punten die op basis van het onderzoek (algemeen of uitgebreid) naar voren zijn gekomen worden met de medewerkers besproken. Afhankelijk van knelpunten en vraagstukken komen in deze workshop ook tips en adviezen over hoe ergonomisch en positief te werken.

Wat is het resultaat?
> Inzicht in hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe dit door de werknemers wordt ervaren.
> Een bedrijf met werkomstandigheden aangepast op de werknemer.
> Een werknemer die bewust omgaat met de werkzaamheden en werkhouding.
> Voorkomen van klachten door het werk en verzuim van het werk door deze klachten.

Werkplekadvies
Ook mogelijk: de Quick Check! Onze werkplekadviseur komt bij u op kantoor langs en loopt met u uw werkplek langs. Is alles goed ingesteld? Hoe zijn de algemene werkomstandigheden? Onze adviseur zal zo nodig ter plekke wat aanpassingen doen of een kort advies schrijven.

Offerte

Wilt u een uitgebreid onderzoek of advies of is er bij u op de werkvloer sprake van lichamelijke klachten? Wij maken graag een offerte op maat voor u. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318-830381.

Vraag hier direct uw offerte aan

Onze ergotherapeut:

Joanne Visser